Cẩm nang di cư Úc, tin tức nước Úc - Nova Global Visa

NGƯỜI VIỆT NĂM CHÂU

Trang tổng hợp tin tức mới nhất về người Việt Nam ở nước ngoài, các loại visa hợp pháp, các diện visa, thông tin tuyển dụng việc làm,…

Bác sĩ Reema từ Ấn Độ

Học cách mà giáo dục tại Úc đã nâng cao sự nghiệp y tế công cộng của Reema. Mặc dù tôi đã hoàn thành đại học tại Ấn Độ, [...]