Sổ tay định cư nước ngoài bằng visa tay nghề Úc | Nova Global Visa

Kinh nghiệm định cư Úc bằng visa diện tay nghề

Tổng hợp kinh nghiệm và tin tức về visa Úc diện tay nghề mới nhất, những phân tích và góc nhìn đa chiều về ưu nhược điểm các loại visa Úc.

Di trú khu vực: Khu vực định danh

Hầu hết các địa điểm ở Australia nằm ngoài các thành phố lớn (Sydney, Melbourne và Brisbane) được phân loại là khu vực định danh cho mục đích di [...]