VISA 186 Úc

Employer Nomination Scheme visa Visa 186 là loại visa thường trú dành cho các đối tượng được người sử dụng lao động tại Úc bảo lãnh hoặc tiếp tục bảo lãnh/ đề cử ở lại làm việc toàn thời gian với vị trí công việc thuộc danh sách nghề chiến lược của Úc.

visa 186 năm 2022

Quyền lợi visa 186

Khi có được visa 186 bạn sẽ được hưởng một số quyền lợi như sau:

 • Đây là thị thực thường trú có thời hạn 5 năm, cho phép bạn cùng các thành viên gia đình sinh sống ở bất kỳ khu vực nào của Úc.
 • Được học tập và làm việc tại Úc.
 • Được tham gia vào chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Úc, Medicare.
 • Được bảo trợ cho người thân của bạn đến Úc.
 • Được tự do ra vào Úc.
 • Nếu đáp ứng đủ điều kiện, bạn có thể thi quốc tịch để trở thành công dân Úc.

PHÂN LOẠI VISA 186

Visa 186 – Chuyển từ Visa 457 hoặc 482

Yêu cầu
 • Dưới 45 tuổi*
 • Bạn phải đã và đang giữ visa 457 hoặc visa 482 – trung hạn hoặc trong 1 số trường hợp đặc biệt là 482 – ngắn hạn trong ít nhất 3 năm.
 • Công việc đề cử phải nằm trong danh sách ngành nghề trung và dài hạn (trừ trường hợp đặc biệt đối với người giữ visa 482 – ngắn hạn theo quy định của Chính phủ Úc).
 • Bạn phải tiếp tục được đề cử bởi nhà tuyển dụng đã bảo trợ visa làm việc tạm thời cho bạn.
 • Đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Anh (đạt IELTS 6.0 tất cả các kỹ năng hoặc tương đương).
 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành nghề được đề cử.
 • Phải làm việc tối thiểu 2 năm tại vị trí đề cử trong doanh nghiệp bảo lãnh.
Thời gian xử lý
 • 25% đơn đăng ký: 6 tháng
 • 50% đơn đăng ký: 11 tháng
 • 75% đơn đăng ký: 21 tháng
 • 90% đơn đăng ký: 28 tháng
Phí chính phủ

Từ AUD4,240

Ghi chú

[1] Bạn sẽ được miễn tiêu chí này nếu thoả mãn một trong các điều sau đây:

 • Bạn được đề cử làm trưởng khoa (mã ngành 134411) hoặc giảng viên đại học (mã ngành 242111) ở cấp độ A, B, C, D hoặc E của một trường đại học tại Úc.
 • Bạn được cơ quan chính phủ khoa học Úc hoặc trường đại học Úc đề cử là nhà nghiên cứu, nhà khoa học hoặc chuyên gia kỹ thuật có trình độ kỹ năng bậc 2 hoặc 1 theo phân loại kỹ năng của ANZSCO.
 • Bạn là một bác sĩ y khoa (nhóm ngành 253) đã có thời gian làm việc ít nhất 3 năm với tư cách là người giữ visa 457 /482, và 2 trong số 3 năm đó làm việc tại khu vực vùng sâu vùng xa của Úc.
 • Bạn giữ visa 457 /482, và bạn đã làm việc trong ngành nghề được chỉ định cho chủ lao động đã đề cử bạn với thời gian ít nhất 3 năm và thu nhập hàng năm (trong 3 năm trước thời điểm nộp hồ sơ) của bạn bằng hoặc cao hơn ngưỡng thu nhập cao theo quy định của chính phủ Úc (hiện tại là 162,000AUD).
 • Bạn giữ visa 457 /482, và bạn đã làm việc trong ngành nghề được chỉ định cho chủ lao động đã đề cử bạn với thời gian ít nhất 3 năm và công việc của bạn bị ảnh hưởng bởi dịch covid. Thu nhập hàng năm của bạn trong những năm không bị ảnh hưởng bởi covid bằng hoặc cao hơn ngưỡng thu nhập cao theo quy định của chính phủ Úc (hiện tại là 162,000AUD). Thu nhập hàng năm của bạn trong những năm bị ảnh hưởng bởi covid sau khi trừ đi khoản thu nhập trong khoảng thời gian bị covid bằng hoặc cao hơn mức thu nhập cao chia theo tỉ lệ.
 • Bạn giữ visa 457 vào ngày 18/04/2017 hoặc đã được cấp visa 457 và tại thời điểm nộp visa mới, bạn dưới 50 tuổi.

Bạn giữ visa 457 vào ngày 18/04/2017 hoặc sau đó và bạn đã ở Úc ít nhất 12 tháng trong giai đoạn từ 01/02/2020 và 14/12/2021.

visa 186 định cư úc diện tay nghề 0563218652

Visa 186 – Diện thỏa thuận lao động

Visa 186 diện này dành cho người lao động được doanh nghiệp đề cử làm việc theo thỏa thuận lao động được duyệt bởi Chính phủ Úc.

Yêu cầu
 • Bạn phải dưới 45 tuổi trừ trường hợp trong thỏa thuận lao động có ghi rõ việc tuyển dụng người từ 45 tuổi trở lên
 • Bạn phải được đề cử bởi một doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp tại Úc có tham gia thỏa thuận lao động và hiện còn hiệu lực.
 • Bạn sẽ làm việc hoặc hiện đang làm việc cho doanh nghiệp theo thỏa thuận lao động.
 • Bạn phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở một vị trí tương tự (trừ phi được miễn trừ)
 • Bạn phải có kỹ năng tiếng Anh thích hợp, kinh nghiệm làm việc và đáp ứng các điều kiện khác cho vị trí theo thỏa thuận lao động.
 • Bộ Nội Vụ có thể yêu cầu đánh giá kỹ năng cho thấy bạn có kỹ năng phù hợp để làm việc tại vị trí này.
 • Làm việc tối thiểu 2 năm cho nhà tuyển dụng đề cử.
Thời gian xử lý
 • 25% đơn đăng ký: 72 Ngày
 • 50% đơn đăng ký: 3 tháng
 • 75% đơn đăng ký: 5 tháng
 • 90% đơn đăng ký: 6 tháng
Phí chính phủ

Từ AUD4,240

visa 186 định cư úc diện tay nghề 1842634

Visa 186 – Định cư Úc trực tiếp

Các đương đơn có thể nộp đơn xin visa 186 trực tiếp từ nước ngoài hay đang ở tại Úc.

Yêu cầu
 • Độ tuổi dưới 45 tuổi**
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian và công việc đề cử phải thuộc Danh sách Ngành Nghề Trung và Dài Hạn.
 • Đạt thẩm định tay nghề và đáp ứng yêu cầu về đăng ký, giấy phép hoặc là thành viên của tổ chức nào đó theo yêu cầu tùy từng ngành nghề.
 • Bạn phải được bảo lãnh / đề cử bởi một doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Úc.
 • Đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh (đạt IELTS 6.0 cho mỗi kỹ năng hoặc trình độ tương đương).
 • Phải làm việc tối thiểu 2 năm tại vị trí đề cử trong doanh nghiệp bảo lãnh.

[1] Bạn sẽ được miễn tiêu chí này nếu thoả mãn một trong các điều sau đây:

 • Bạn được đề cử làm trưởng khoa (mã ngành 134411) hoặc giảng viên đại học (mã ngành 242111) ở cấp độ A, B, C, D hoặc E của một trường đại học tại Úc.
 • Bạn được cơ quan chính phủ khoa học Úc hoặc trường đại học Úc đề cử là nhà nghiên cứu, nhà khoa học hoặc chuyên gia kỹ thuật có trình độ kỹ năng bậc 2 hoặc 1 theo phân loại kỹ năng của ANZSCO.
 • 2 năm trong vòng 3 năm gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ, bạn có ít nhất 2 năm làm việc trong ngành nghề được đề cử và cho công ty bảo lãnh và hầu hết trong 3 năm đó bạn giữ visa 444 hoặc 461.
Thời gian xử lý
 • 25% đơn đăng ký: 4 tháng
 • 50% đơn đăng ký: 6 tháng
 • 75% đơn đăng ký: 10 tháng
 • 90% đơn đăng ký: 14 tháng
Phí chính phủ

Từ AUD4,240

Ghi chú

** Bạn sẽ được miễn tiêu chí này nếu thoả mãn một trong các điều sau đây:

 • Bạn được đề cử làm trưởng khoa (mã ngành 134411) hoặc giảng viên đại học (mã ngành 242111) ở cấp độ A, B, C, D hoặc E của một trường đại học tại Úc.
 • Bạn được cơ quan chính phủ khoa học Úc hoặc trường đại học Úc đề cử là nhà nghiên cứu, nhà khoa học hoặc chuyên gia kỹ thuật có trình độ kỹ năng bậc 2 hoặc 1 theo phân loại kỹ năng của ANZSCO.
 • 2 năm trong vòng 3 năm gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ, bạn có ít nhất 2 năm làm việc trong ngành nghề được đề cử và cho công ty bảo lãnh và hầu hết trong 3 năm đó bạn giữ visa 444 hoặc 461.
visa 186 định cư úc diện tay nghề 1653225
  visa 186 úc
  5/5 - (1 bình chọn)