Blog: Đường đến PR Canada - Nova Global Visa

Định cư Canada

Tin tức cập nhật về các chương trình định cư Canada.

Câu hỏi thường gặp về PNP Canada

Chương trình PNP Canada cho phép các tỉnh bang Canada đề cử ứng viên. Một số PNP có các dòng stream nhắm đến các ngành nghề hoặc ngành cụ [...]

Yêu cầu rút thăm PNP Canada 2023

Chương trình PNP Canada Draw đề cập đến quá trình lựa chọn định kỳ của Canada. Các tỉnh và vùng lãnh thổ mời các ứng viên đủ điều kiện [...]