Visa diện thân nhân - Nova Global Visa

Visa diện thân nhân

visa úc bảo lãnh người thân

Định cư Úc diện nhân thân

hay định cư Úc theo diện bảo lãnh người thân là chương trình visa cho phép công dân Úc/ thường trú nhân Úc/ công dân New Zealand bảo lãnh người thân sang Úc để sinh sống, học tập hoặc làm việc. Thân nhân bao gồm cha, mẹ, con cái hoặc những người thân khác.

Những cá nhân định cư Úc theo diện bảo lãnh thân nhân sẽ được hưởng nhiều quyền lợi như công dân Úc và được hưởng chế độ bảo hiểm sức khỏe.

Những người này có thể xin nhập quốc tịch Úc sau khi đã thành thường trú dân và đáp ứng được các điều kiện của Bộ Di trú Úc.

CÁC LOẠI VISA NHÂN THÂN

VISA BẢO LÃNH CON CÁI

Các loại visa cha mẹ bảo lãnh con cái bao gồm:

 • Visa 101 (Child visa): diện bảo lãnh con ruột/ con riêng
 • Visa 102 (Adoption visa): diện bảo lãnh con nuôi
 • Visa 445 (Dependent Child visa): diện con phụ thuộc

VISA BẢO LÃNH CHA MẸ

Visa con cái bảo lãnh cha mẹ là loại visa để cha mẹ ở nước ngoài đoàn tụ với con cái là thường trú nhân/ công dân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện.

Các loại visa con cái bảo lãnh cha mẹ bao gồm:

 • Visa 103 (Parent visa): bảo lãnh cha mẹ không đóng tiền
 • Visa 143 (Contributory Parent visa): bảo lãnh cha mẹ đóng tiền toàn phần
 • Visa 173 (Contributory Parent (Temporary) visa): bảo lãnh cha mẹ đóng tiền một phần
 • Visa 870 (Sponsored Parent (Temporary visa)): bảo lãnh cha mẹ tạm trú theo diện du lịch
 • Visa 884 (Contributory Aged Parent (Temporary) visa): bảo lãnh cha mẹ tạm trú
 • Visa 864 (Contributory Aged Parent visa): bảo lãnh cha mẹ đã nghỉ hưu, thường trú, có đóng tiền
 • Visa 804 (Aged Parent visa): bảo lãnh cha mẹ thường trú không đóng tiền

VISA BẢO LÃNH NGƯỜI THÂN KHÁC

Các loại visa bảo lãnh người thân khác bao gồm:

 • Visa 114 (Aged Dependent Relative Visa): diện người thân già yếu lệ thuộc
 • Visa 115 (Remaining Relative Visa): diện người thân duy nhất
 • Visa 116 (Carer visa): diện sang Úc chăm sóc người thân

5/5 - (1 bình chọn)