Khí hậu New Zealand: nhiệt độ, lượng mưa toàn quốc và từng khu vực