Đi Úc làm việc: lương kế toán ở Úc chạm mốc 2 tỷ VNĐ/ năm