Visa hôn nhân và bảo lãnh cha mẹ Úc: Phải đợi bao lâu để hồ sơ được xét duyệt? - Nova Global Visa

Visa hôn nhân và bảo lãnh cha mẹ Úc: Phải đợi bao lâu để hồ sơ được xét duyệt?