Visa 403 nông nghiệp Úc - Nova Global Visa

Visa 403 nông nghiệp Úc

Visa nông nghiệp Úc, hay vẫn thường được gọi là visa làm nông trại ở Úc (Australian Agriculture visa), là một dòng của visa 403. Thị thực này giúp người lao động nước ngoài được sang Úc làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp (bao gồm chế biến thịt), ngư nghiệp và lâm nghiệp.

Điều kiện tham gia

  • Có kinh nghiệm và/hoặc trình độ để thực hiện công việc mà họ được tuyển dụng (nếu có liên quan);
  • Có kỹ năng Tiếng Anh tối thiểu 4.0 IELTS (hoặc tương đương), hoặc cao hơn khi nghề nghiệp cụ thể yêu cầu;
  • Không có người đi kèm (đương đơn sẽ không thể mang theo thành viên gia đình);
  • Yêu cầu về độ tuổi tối thiểu là 21 tuổi và không có độ tuổi tối đa;
  • Được bảo lãnh bởi nhà tuyển dụng TAS (Temporary Activities Sponsor) được cấp phép bởi DFAT;
  • Được Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) hỗ trợ để tham gia chương trình;
  • Đáp ứng tất cả các yêu cầu về lý lịch và sức khỏe;
  • Có bảo hiểm y tế đầy đủ trong thời gian lưu trú tại Úc.
Rate this page