Visa bảo lãnh cha mẹ

Visa bảo lãnh cha mẹ sang Úc giúp đương đơn thỏa điều kiện được đến Úc để đoàn tụ gia đình. Tùy vào loại visa đang giữ, đương đơn sẽ tạm trú Úc hoặc được định cư Úc.

7 LOẠI VISA BẢO LÃNH CHA MẸ

VISA 103(PARENT VISA)

Đặc điểm
 1. Đây là visa thường trú
 2. Không bị giới hạn độ tuổi
 3. Thời hạn xét duyệt visa rất lâu, có thể lên đến 30 năm
Quyền lợi
 1. Định cư ở Úc cùng con cháu vĩnh viễn.
 2. Được tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Úc – Medicare.
 3. Đương đơn có thể bảo lãnh người thân đủ điều kiện đi chung.
 4. Được tham gia học tập và làm việc tại Úc không giới hạn.
 5. Được tự do ra vào Úc trong 5 năm. Hết thời gian này, đương đơn hoàn toàn có thể tiếp tục bằng cách xin gia hạn thường trú (Resident Return visa – RRV).
 6. Quyền nhập quốc tịch Úc nếu đủ điều kiện.
Điều kiện
 • Đối với đương đơn (cha mẹ):
  • Có con là công dân/thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện bảo lãnh.
  • Số người con ở các nước khác phải ít hơn hoặc bằng số người con đã là thường trú nhân hoặc công dân Úc.
  • Đủ yêu cầu về sức khỏe theo tiêu chuẩn Úc
  • Không nợ chính phủ Úc
  • Có bảo hiểm sức khỏe
  • Chưa từng bị từ chối visa
 • Đối với người bảo lãnh (con cái)
  • Chứng minh có khả năng tài chính hỗ trợ cha mẹ trong 2 năm đầu.
Quy trình
 1. Kiểm tra khả năng thỏa điều kiện visa 103
 2. Nộp hồ sơ và đóng phí lần 1
 3. Bộ Di trú Úc xác nhận đã nhận được hồ sơ xin visa 103
 4. Hồ sơ đang chờ tới lượt xét
 5. Bộ Di trú xem xét hồ sơ xin visa 103 của đương đơn
 6. Gia đình bổ sung hồ sơ và đóng phí visa lần 2
 7. Chính phủ Úc cấp visa 103

VISA 804(AGED PARENT VISA)

Đặc điểm
 1. Đây là visa thường trú
 2. Không bị giới hạn độ tuổi
 3. Thời hạn xét duyệt visa rất lâu, có thể lên đến 30 năm
Quyền lợi
 1. Định cư ở Úc cùng con cháu vĩnh viễn.
 2. Được tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Úc – Medicare.
 3. Đương đơn có thể bảo lãnh người thân đủ điều kiện đi chung.
 4. Được tham gia học tập và làm việc tại Úc không giới hạn.
 5. Được tự do ra vào Úc trong 5 năm. Hết thời gian này, đương đơn hoàn toàn có thể tiếp tục bằng cách xin gia hạn thường trú (Resident Return visa – RRV).
 6. Quyền nhập quốc tịch Úc nếu đủ điều kiện.
Điều kiện
 • Đối với đương đơn (cha mẹ):
  • Có con là công dân/thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện bảo lãnh.
  • Số người con ở các nước khác phải ít hơn hoặc bằng số người con đã là thường trú nhân hoặc công dân Úc.
  • Đủ yêu cầu về sức khỏe theo tiêu chuẩn Úc
  • Không nợ chính phủ Úc
  • Có bảo hiểm sức khỏe
  • Chưa từng bị từ chối visa
 • Đối với người bảo lãnh (con cái)
  • Chứng minh có khả năng tài chính hỗ trợ cha mẹ trong 2 năm đầu.
Quy trình
 1. Kiểm tra khả năng thỏa điều kiện visa 103
 2. Nộp hồ sơ và đóng phí lần 1
 3. Bộ Di trú Úc xác nhận đã nhận được hồ sơ xin visa 103
 4. Hồ sơ đang chờ tới lượt xét
 5. Bộ Di trú xem xét hồ sơ xin visa 103 của đương đơn
 6. Gia đình bổ sung hồ sơ và đóng phí visa lần 2
 7. Chính phủ Úc cấp visa 103

VISA 173/143(CONTRIBUTORY PARENT VISA)

Đặc điểm
 1. Đây là visa thường trú
 2. Không bị giới hạn độ tuổi
 3. Thời hạn xét duyệt visa rất lâu, có thể lên đến 30 năm
Quyền lợi
 1. Định cư ở Úc cùng con cháu vĩnh viễn.
 2. Được tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Úc – Medicare.
 3. Đương đơn có thể bảo lãnh người thân đủ điều kiện đi chung.
 4. Được tham gia học tập và làm việc tại Úc không giới hạn.
 5. Được tự do ra vào Úc trong 5 năm. Hết thời gian này, đương đơn hoàn toàn có thể tiếp tục bằng cách xin gia hạn thường trú (Resident Return visa – RRV).
 6. Quyền nhập quốc tịch Úc nếu đủ điều kiện.
Điều kiện
 • Đối với đương đơn (cha mẹ):
  • Có con là công dân/thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện bảo lãnh.
  • Số người con ở các nước khác phải ít hơn hoặc bằng số người con đã là thường trú nhân hoặc công dân Úc.
  • Đủ yêu cầu về sức khỏe theo tiêu chuẩn Úc
  • Không nợ chính phủ Úc
  • Có bảo hiểm sức khỏe
  • Chưa từng bị từ chối visa
 • Đối với người bảo lãnh (con cái)
  • Chứng minh có khả năng tài chính hỗ trợ cha mẹ trong 2 năm đầu.
Quy trình
 1. Kiểm tra khả năng thỏa điều kiện visa 103
 2. Nộp hồ sơ và đóng phí lần 1
 3. Bộ Di trú Úc xác nhận đã nhận được hồ sơ xin visa 103
 4. Hồ sơ đang chờ tới lượt xét
 5. Bộ Di trú xem xét hồ sơ xin visa 103 của đương đơn
 6. Gia đình bổ sung hồ sơ và đóng phí visa lần 2
 7. Chính phủ Úc cấp visa 103

VISA 884/864(CONTRIBUTORY AGED PARENT VISA)

Đặc điểm
 1. Đây là visa thường trú
 2. Không bị giới hạn độ tuổi
 3. Thời hạn xét duyệt visa rất lâu, có thể lên đến 30 năm
Quyền lợi
 1. Định cư ở Úc cùng con cháu vĩnh viễn.
 2. Được tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Úc – Medicare.
 3. Đương đơn có thể bảo lãnh người thân đủ điều kiện đi chung.
 4. Được tham gia học tập và làm việc tại Úc không giới hạn.
 5. Được tự do ra vào Úc trong 5 năm. Hết thời gian này, đương đơn hoàn toàn có thể tiếp tục bằng cách xin gia hạn thường trú (Resident Return visa – RRV).
 6. Quyền nhập quốc tịch Úc nếu đủ điều kiện.
Điều kiện
 • Đối với đương đơn (cha mẹ):
  • Có con là công dân/thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện bảo lãnh.
  • Số người con ở các nước khác phải ít hơn hoặc bằng số người con đã là thường trú nhân hoặc công dân Úc.
  • Đủ yêu cầu về sức khỏe theo tiêu chuẩn Úc
  • Không nợ chính phủ Úc
  • Có bảo hiểm sức khỏe
  • Chưa từng bị từ chối visa
 • Đối với người bảo lãnh (con cái)
  • Chứng minh có khả năng tài chính hỗ trợ cha mẹ trong 2 năm đầu.
Quy trình
 1. Kiểm tra khả năng thỏa điều kiện visa 103
 2. Nộp hồ sơ và đóng phí lần 1
 3. Bộ Di trú Úc xác nhận đã nhận được hồ sơ xin visa 103
 4. Hồ sơ đang chờ tới lượt xét
 5. Bộ Di trú xem xét hồ sơ xin visa 103 của đương đơn
 6. Gia đình bổ sung hồ sơ và đóng phí visa lần 2
 7. Chính phủ Úc cấp visa 103

VISA 870 (SPONSORED PARENT (TEMPORARY VISA))

Đặc điểm
 1. Đây là visa thường trú
 2. Không bị giới hạn độ tuổi
 3. Thời hạn xét duyệt visa rất lâu, có thể lên đến 30 năm
Quyền lợi
 1. Định cư ở Úc cùng con cháu vĩnh viễn.
 2. Được tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Úc – Medicare.
 3. Đương đơn có thể bảo lãnh người thân đủ điều kiện đi chung.
 4. Được tham gia học tập và làm việc tại Úc không giới hạn.
 5. Được tự do ra vào Úc trong 5 năm. Hết thời gian này, đương đơn hoàn toàn có thể tiếp tục bằng cách xin gia hạn thường trú (Resident Return visa – RRV).
 6. Quyền nhập quốc tịch Úc nếu đủ điều kiện.
Điều kiện
 • Đối với đương đơn (cha mẹ):
  • Có con là công dân/thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện bảo lãnh.
  • Số người con ở các nước khác phải ít hơn hoặc bằng số người con đã là thường trú nhân hoặc công dân Úc.
  • Đủ yêu cầu về sức khỏe theo tiêu chuẩn Úc
  • Không nợ chính phủ Úc
  • Có bảo hiểm sức khỏe
  • Chưa từng bị từ chối visa
 • Đối với người bảo lãnh (con cái)
  • Chứng minh có khả năng tài chính hỗ trợ cha mẹ trong 2 năm đầu.
Quy trình
 1. Kiểm tra khả năng thỏa điều kiện visa 103
 2. Nộp hồ sơ và đóng phí lần 1
 3. Bộ Di trú Úc xác nhận đã nhận được hồ sơ xin visa 103
 4. Hồ sơ đang chờ tới lượt xét
 5. Bộ Di trú xem xét hồ sơ xin visa 103 của đương đơn
 6. Gia đình bổ sung hồ sơ và đóng phí visa lần 2
 7. Chính phủ Úc cấp visa 103
Rate this page