Visa bảo lãnh cha mẹ - Nova Global Visa

Visa bảo lãnh cha mẹ

Visa bảo lãnh cha mẹ sang Úc giúp đương đơn thỏa điều kiện được đến Úc để đoàn tụ gia đình. Tùy vào loại visa đang giữ, đương đơn sẽ tạm trú Úc hoặc được định cư Úc.

7 LOẠI VISA BẢO LÃNH CHA MẸ

VISA 103(PARENT VISA)

VISA 804(AGED PARENT VISA)

VISA 173/143(CONTRIBUTORY PARENT VISA)

VISA 884/864(CONTRIBUTORY AGED PARENT VISA)

VISA 870 (SPONSORED PARENT (TEMPORARY VISA))

5/5 - (1 bình chọn)