Lưu trữ Định cư Úc - Nova Global Visa

Định cư Úc

CHI PHÍ VISA HÔN NHÂN ÚC

CÁC DÒNG VISA HÔN NHÂN TRỊ GIÁ ĐƠN XIN VISA VỢ CHỒNG HOẶC DE FACTO (NỘP NGOÀI ÚC – SC 309/100) $8,850 – người nộp đơn chính (phí xin visa), $4,430 – mỗi [...]