Nhã vía "đậu" hồ sơ du học Úc, tổng hợp những case khó nhất | Nova Global Visa

Hồ sơ du học Úc 500 thành công

Hồ sơ thành công

Mỗi hồ sơ thành công là một niềm vui co gia đình khách hàng và cũng là một trường hợp thực tế về việc xin visa các nước. Dưới đây, Nova Global Visa xin tổng hợp và phân tích một số case đặc biệt mà chúng tôi đã nhận được.