Hồ sơ visa 858 sẽ thế nào nếu không có người đề cử? - Nova Global Visa

Hồ sơ visa 858 sẽ thế nào nếu không có người đề cử?

Hồ sơ visa 858 đó sẽ bị từ chối nếu không có người đề cử đủ điều kiện theo quy định của Bộ Di Trú Úc.