[H&Đ] Người đề cử đương đơn visa 858 có chịu trách nhiệm với Bộ Di trú?

Người đề cử cho đương đơn xin visa 858 có phải chịu trách nhiệm với Bộ Di trú Úc không?

Có, Bộ di trú Úc có thể điện thoại/email hỏi người đề cử để xác minh thông tin trước khi gửi thư mời nộp visa 858 cho đương đơn.