Visa subclass 858 có phải là thị thực thường trú? - Nova Global Visa

Visa subclass 858 có phải là thị thực thường trú?

Thị thực tài năng toàn cầu của Úc subclass 858 là thị thực thường trú dành cho những người đặc biệt tài năng ở Úc và có thành tích được quốc tế công nhận và thành tích xuất sắc trong một môn thể thao, nghệ thuật, học thuật và nghiên cứu hoặc một nghề nào đó.