Mất bao lâu để có được thị thực tài năng toàn cầu Úc? - Nova Global Visa

Mất bao lâu để có được thị thực tài năng toàn cầu Úc?

Tuỳ thuộc vào chất lượng hồ sơ, nếu hồ sơ đủ mạnh thì chỉ trong vòng 1 tháng… Theo thống kê của Bộ di trú Úc:

  • 25% hồ sơ Global Talent được xử lí trong vòng 21 ngày
  • 50% hồ sơ trong vòng 35 ngày.