Mất bao lâu để có được thị thực tài năng toàn cầu Úc?

Tuỳ thuộc vào chất lượng hồ sơ, nếu hồ sơ đủ mạnh thì chỉ trong vòng 1 tháng… Theo thống kê của Bộ di trú Úc:

  • 25% hồ sơ Global Talent được xử lí trong vòng 21 ngày
  • 50% hồ sơ trong vòng 35 ngày.