Lưu trữ pr canada - Nova Global Visa

Tag - pr canada

Danh sách tay nghề cốt lõi (CSOL)

CORE SKILLS OCCUPATION LIST (Dự thảo) Jobs and Skills Australia (JSA) đã bắt đầu tham khảo ý kiến rộng rãi về CORE SKILLS OCCUPATION LIST (Tạm dịch là Danh sách [...]

Mức lương tối thiểu Canada 2024

Cùng NOVA GLOBAL VISA tìm hiểu mức lương tối thiểu giờ làm việc tại Canada. Theo báo cáo 01/02/2024 của Hội đồng bán lẻ của Canada, đây là thông [...]