Cuộc sống ở Úc, người Việt Nam ở Úc , cẩm nang cho người mới nhập cư Úc

Cuộc sống ở Úc

Tin tức về những chính sách an sinh xã hội của chính phủ Úc, cộng đồng người Việt Nam ở Úc, cẩm nang sống cho người mới đến nước Úc.

Tổng hợp các loại visa Úc 2022

DANH SÁCH CÁC LOẠI VISA ÚC ​Sau đây là danh sách các loại visa Úc vẫn đang được chính phủ Úc chấp thuận tính đến tháng 12/2022. Các loại visa [...]

Các trường hợp miễn thuế Medicare Úc

MIỄN THUẾ MEDICARE Bạn có thể đủ điều kiện để được miễn nộp thuế Medicare nếu bạn thuộc bất kỳ trường hợp nào trong ba trường hợp được miễn trừ [...]